Meer
Publicatiedatum: 12-09-2019

Inhoud

Uitgaven

2,2%

€ 2.068

x € 1.000
2,2% Complete

Inkomsten

0,19%

€ 178

x € 1.000
0,19% Complete

Saldo

518,83%

€ -1.890

x € 1.000

1. Veiligheid

Uitgaven

2,2%

€ 2.068

x € 1.000
2,2% Complete

Inkomsten

0,19%

€ 178

x € 1.000
0,19% Complete

Saldo

518,83%

€ -1.890

x € 1.000
Inhoud

1. Veiligheid

Iedereen wil wonen, werken, naar school gaan, winkelen en uitgaan in een veilige en schone omgeving. De gemeente zet zich daarom met partners in voor de algemene veiligheid en werkt nauw samen op het gebied van veiligheid, handhaving en toezicht. Daarnaast groeit de rol van inwoners en ondernemers ten aanzien van veiligheid en het beperken van overlast. Betrokkenheid bij de eigen leef- en werkomgeving draagt bij aan de sociale kwaliteit van de stad. Men kent elkaar, weet wat er speelt in de buurt en wanneer sprake is van onwenselijk- of verdacht gedrag. De Veiligheidsmonitor peilt de veiligheidsbeleving van inwoners en geeft mede richting aan het veiligheids- en handhavingsprogramma.

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Doelstellingen

1.2 Openbare orde en veiligheid

Doelstellingen

Beperken en bestrijden van criminaliteit en onveiligheidsgevoelens.

De leefbaarheid in Papendrecht waarborgen.

Het verminderen van jongerenoverlast

Inwoners voelen zich veilig in Papendrecht.

Voorkomen van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit.

Voorkomen woninginbraken en bijzondere inzet op High impact crimes (inbraken, overvallen, (huiselijk) geweld) en jeugdoverlast.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Raming 2018 (na wijziging) Realisatie 2018 Verschil 2018
Lasten
Crisisbeheersing en brandweer -1.611 -1.800 -1.656 -1.547 109
Openbare orde en veiligheid -579 -487 -517 -521 -4
Totaal Lasten -2.190 -2.287 -2.173 -2.068 105
Baten
Crisisbeheersing en brandweer 160 134 134 167 33
Openbare orde en veiligheid 1 5 0 11 11
Totaal Baten 161 139 134 178 44