Uitgaven

2,2%

€ 2.068

x € 1.000
2,2% Complete

Inkomsten

0,19%

€ 178

x € 1.000
0,19% Complete

Saldo

518,83%

€ -1.890

x € 1.000

1. Veiligheid

Uitgaven

2,2%

€ 2.068

x € 1.000
2,2% Complete

Inkomsten

0,19%

€ 178

x € 1.000
0,19% Complete

Saldo

518,83%

€ -1.890

x € 1.000

1. Veiligheid

Iedereen wil wonen, werken, naar school gaan, winkelen en uitgaan in een veilige en schone omgeving. De gemeente zet zich daarom met partners in voor de algemene veiligheid en werkt nauw samen op het gebied van veiligheid, handhaving en toezicht. Daarnaast groeit de rol van inwoners en ondernemers ten aanzien van veiligheid en het beperken van overlast. Betrokkenheid bij de eigen leef- en werkomgeving draagt bij aan de sociale kwaliteit van de stad. Men kent elkaar, weet wat er speelt in de buurt en wanneer sprake is van onwenselijk- of verdacht gedrag. De Veiligheidsmonitor peilt de veiligheidsbeleving van inwoners en geeft mede richting aan het veiligheids- en handhavingsprogramma.

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

Beperken en bestrijden van criminaliteit en onveiligheidsgevoelens.

Wat hebben we daarvoor gedaan

De leefbaarheid in Papendrecht waarborgen.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Het verminderen van jongerenoverlast

Wat hebben we daarvoor gedaan

Inwoners voelen zich veilig in Papendrecht.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Jongerenoverlast beperken.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Voorkomen van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Voorkomen woninginbraken en bijzondere inzet op High impact crimes (inbraken, overvallen, (huiselijk) geweld) en jeugdoverlast.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Raming 2018 (na wijziging) Realisatie 2018 Verschil 2018
Lasten
Crisisbeheersing en brandweer -1.611 -1.800 -1.656 -1.547 109
Openbare orde en veiligheid -579 -487 -517 -521 -4
Totaal Lasten -2.190 -2.287 -2.173 -2.068 105
Baten
Crisisbeheersing en brandweer 160 134 134 167 33
Openbare orde en veiligheid 1 5 0 11 11
Totaal Baten 161 139 134 178 44