Uitgaven

5,12%
€ 4.819
x €1.000
5,12% Complete

Inkomsten

5,02%
€ 4.705
x €1.000
5,02% Complete

Saldo

31,18%
€ -114
x €1.000

3. Economie

Uitgaven

5,12%
€ 4.819
x €1.000
5,12% Complete

Inkomsten

5,02%
€ 4.705
x €1.000
5,02% Complete

Saldo

31,18%
€ -114
x €1.000

3. Economie

Terug naar navigatie - 3. Economie

Papendrecht heeft een belangrijke rol in de economie en werkgelegenheid in de regio van de Drechtsteden. Werkgelegenheid ontstaat vooral bij bedrijven. Onze taak is werkgevers te faciliteren, uit te nodigen en aan te moedigen. Dat doen we door onze positie te versterken. We werken samen aan een aantrekkelijke gemeente met een krachtig en aantrekkelijk profiel. Ook bieden we ondernemers letterlijk en figuurlijk ruimte. Langs al deze sporen kiezen we voor open samenwerking met ondernemers en andere partners, met veel ruimte voor hun ideeën en initiatieven.

3.1 Economische ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Behoud en groei MKB

Terug naar navigatie - Behoud en groei MKB

De gemeente richt zich op gezonde, toekomstgerichte detailhandel, op ruimte voor starters en ondernemen in wijken en een goede relatie met het bedrijfsleven.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven

Terug naar navigatie - Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven

Wat hebben we daarvoor gedaan

Versterking van de lokale en regionale werkgelegenheid.

Terug naar navigatie - Versterking van de lokale en regionale werkgelegenheid.

Wat hebben we daarvoor gedaan

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Behouden en faciliteren van groei van de bedrijven en werkgelegenheid. Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt

Terug naar navigatie - Behouden en faciliteren van groei van de bedrijven en werkgelegenheid. Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt

Wat hebben we daarvoor gedaan

Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen

Terug naar navigatie - Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen

Wat hebben we daarvoor gedaan

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Raming 2018 (na wijziging) Realisatie 2018 Verschil 2018
Lasten
Economische ontwikkeling -1.025 -1.000 -1.046 -982 64
Fysieke bedrijfsinfrastructuur -2.177 -86 -3.606 -3.460 146
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -20 -25 -9 -11 -2
Economische promotie -70 -71 -421 -366 55
Totaal Lasten -3.291 -1.182 -5.081 -4.819 263
Baten
Economische ontwikkeling 472 765 836 877 41
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.349 396 3.432 3.458 26
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 47 53 43 46 3
Economische promotie 37 26 386 325 -61
Totaal Baten 3.905 1.240 4.696 4.705 9