Meer
Publicatiedatum: 12-09-2019

Inhoud

Uitgaven

5,12%

€ 4.819

x € 1.000
5,12% Complete

Inkomsten

5,02%

€ 4.705

x € 1.000
5,02% Complete

Saldo

31,18%

€ -114

x € 1.000

3. Economie

Uitgaven

5,12%

€ 4.819

x € 1.000
5,12% Complete

Inkomsten

5,02%

€ 4.705

x € 1.000
5,02% Complete

Saldo

31,18%

€ -114

x € 1.000
Inhoud

3. Economie

Papendrecht heeft een belangrijke rol in de economie en werkgelegenheid in de regio van de Drechtsteden. Werkgelegenheid ontstaat vooral bij bedrijven. Onze taak is werkgevers te faciliteren, uit te nodigen en aan te moedigen. Dat doen we door onze positie te versterken. We werken samen aan een aantrekkelijke gemeente met een krachtig en aantrekkelijk profiel. Ook bieden we ondernemers letterlijk en figuurlijk ruimte. Langs al deze sporen kiezen we voor open samenwerking met ondernemers en andere partners, met veel ruimte voor hun ideeën en initiatieven.

3.1 Economische ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Wat willen we bereiken?

Aantrekkelijke bedrijvenlocaties

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Wat willen we bereiken?

Stimulering van zelfstandig ondernemerschap

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Raming 2018 (na wijziging) Realisatie 2018 Verschil 2018
Lasten
Economische ontwikkeling -1.025 -1.000 -1.046 -982 64
Fysieke bedrijfsinfrastructuur -2.177 -86 -3.606 -3.460 146
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -20 -25 -9 -11 -2
Economische promotie -70 -71 -421 -366 55
Totaal Lasten -3.291 -1.182 -5.081 -4.819 263
Baten
Economische ontwikkeling 472 765 836 877 41
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.349 396 3.432 3.458 26
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 47 53 43 46 3
Economische promotie 37 26 386 325 -61
Totaal Baten 3.905 1.240 4.696 4.705 9