Terug

Actueel houden van de prestatieafspraken met de woningcorporatie

Actueel houden van de prestatieafspraken met de woningcorporatie<

Toelichting

--

Kwaliteit

Eind 2018 is voor 2019 de lokale uitwerking uit PALT III in prestatieafspraken omgezet, die zo nodig een actualisering of aanvulling zijn op de eerdere afspraken. Dit is in samenwerking gebeurd met Woonkracht10 en de Huurdersstichting Combiraad. De wijzigingen zijn mede op basis van een inbreng van Woonkracht10 van juli 2018 doorgevoerd.

Publicatiedatum: 12-09-2019

Inhoud