Meer
Publicatiedatum: 12-09-2019

Inhoud

Deelname aan de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid

Deelname aan de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid

Van belang dat bewoners zich bewust zijn van hun eigen gedrag in het verkeer. Creëren van meer bewustzijn bij verkeersdeelnemers door middel van gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie.Toelichting

--
Kwaliteit

De Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid werkt met een actieprogramma. De beleidsuitgangspunten daarvan zijn:

  • Integraal: een mix van infra-, gedrags-, educatie- en handhavingsmaatregelen moet leiden tot gewenst verkeersgedrag in de regio. Het programma gaat in op gedragsbeïnvloeding
  • Duurzaam Veilig: maatregelen moeten bijdragen aan een duurzaam veilig vervoerssysteem.
  • Samenwerking: naast de wegbeheerders wordt dit samen met partners als ROV Zuid-Holland, politie, OM, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en nog vele anderen opgepakt.

Via de regionale projectgroep is in 2018 onder andere subsidie verkregen voor:

  • Bebording van de rotonde Burgemeester Keijzerweg / Veerweg
  • Snelheidsdisplays
    Deze projecten zijn in 2018 ook uitgevoerd.

De projectgroep heeft gezorgd voor gedragsmaatregelen op het gebied van de verkeersveiligheid (Bijv. Oversteekhelden).