Terug

Door het aanbieden van kennis over de normen en waarden in Nederland en ondertekening van een participatieverklaring, wordt de eerste stap gezet in de integratie.

Door het aanbieden van kennis over de normen en waarden in Nederland en ondertekening van een participatieverklaring, wordt de eerste stap gezet in de integratie.

Stichting Vluchtelingenwerk verzorgt de participatieverklaringstrajecten. Na afloop van het traject wordt de participatieverklaring ondertekend.



<

Toelichting

--

Kwaliteit

Op 8 maart 2018 hebben ruim 40 personen een participatieverklaring ondertekend.

Publicatiedatum: 12-09-2019

Inhoud