Terug

Een Goede Idee en Wijkgericht Werken

Een Goede Idee en Wijkgericht Werken

Concrete ideeën die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang binnen een wijk of voor een doelgroep in Papendrecht of aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving, worden met geld, ondersteuning of advies verder geholpen. De aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijk bewonerspanel.<

Toelichting

--

Kwaliteit

Op basis van een landelijk onderzoek wordt een nieuwe impuls gegeven aan "een goed idee". De drempel voor het indienen van een goed idee wordt nog lager. Het bewonerspanel is opgeheven.
In 2018 zijn 9 ideeën gehonoreerd.

Publicatiedatum: 12-09-2019

Inhoud