Terug

Faciliteren evenementen

Faciliteren evenementen

Faciliteren evenementen door stimuleren van sponsoren en het verstrekken van een subsidie.<

Toelichting

--

Kwaliteit

Bij evenementen is gekozen voor een 'culturele insteek', zoals bijvoorbeeld bij Music, Art & Lemonade en Pop Up Papendrecht. Er is een verbinding tot stand gekomen tussen het onderwijs en de winkeliers op winkelcentrum De Meent. Deze evenementen zijn mede tot stand gekomen op basis van inwonerparticipatie. Tegen de 80 mensen hebben zich hiervoor ingezet.

Publicatiedatum: 12-09-2019

Inhoud