Terug

Handhaving ten behoeve van illegaal in gebruik genomen gemeentegrond

Handhaving ten behoeve van illegaal in gebruik genomen gemeentegrond

Plan van aanpak opstellen voor de legalisering (verkoop danwel handhaving) op basis van de uitgevoerde inventarisatie. Ook uitvoering van het plan van aanpak door het oppakken van deze handhavingszaken.<

Toelichting

--

Kwaliteit

In 2017 is gestart met de uitvoering van het project ´ongeregistreerd grondgebruik´. In het eerste kwartaal van 2018 is het project in gebruik genomen gemeentegrond als zodanig (aanbieden van gebruiksovereenkomsten) afgerond. 28 inwoners bleken geïnteresseerd te zijn in koop. Ondanks de interesse in koop, zijn daadwerkelijke aankopen uitgebleven omwille van de prijs. Het eindverslag is op 27 maart 2018 aan het college aangeboden. 

Het afwikkelen van de door de gemeente erkende verjaringen zijn in het tweede kwartaal van 2018 afgerond. De privaatrechtelijke handhaving is in het laatste kwartaal van 2018 afgerond.

Publicatiedatum: 12-09-2019

Inhoud