Terug

Implementatie nieuw beleid cultuureducatie binnen het kader van de actualisering nota Cultuurbeleid

Implementatie nieuw beleid  cultuureducatie binnen het kader van de actualisering nota Cultuurbeleid

Uitwerken startnotitie en opstellen en actualiseren van het cultuurbeleid met oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen.<

Toelichting

--

Kwaliteit

Op 8 maart 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Cultuuragenda 2018-2022. Deze agenda geeft op hoofdlijnen het lokale cultuurbeleid voor de komende 4 jaren weer. De belangrijkste acties voor de komende 2 jaren zijn hierin opgenomen. De Cultuuragenda is in samenwerking met lokale culturele partners opgesteld. Voor 2019/2020 wordt deze verder uitgewerkt.

Publicatiedatum: 12-09-2019

Inhoud