Terug

Implementatie samenwerkingsovereenkomst KennisMarkt

Implementatie samenwerkingsovereenkomst KennisMarkt

Uitwerking in samenwerkingsovereenkomst tussen Bibliotheek AanZet, Volksuniversiteit.<

Toelichting

--

Kwaliteit

In 2018 is de bibliotheek AanZet verhuisd van Markt 2 naar Veerweg 135.
De bibliotheek werkt aan de modernisering van het informatieconcept. Zo is in 2018 veel gedaan aan allerlei activiteiten die de verbinding in de buurt bevorderen. Denk aan taalcursussen, hulp bij het gebruik van digitale hulpmiddelen en kennismaken met cultuur.
Met Ballast Nedam is in 2018 een haalbaarheidsstudie gedaan naar de ontwikkeling en realisatie van de beoogde Kennismarkt aan de Veerpromenade. Ballast Nedam heeft eind 2018 onverwachts laten weten af te zien van dit project. Onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn om met een andere ontwikkelaar de plannen te realiseren.

Publicatiedatum: 12-09-2019

Inhoud