Terug

In 2018 is de verzelfstandiging van het theater afgerond

In 2018 is de verzelfstandiging van het theater afgerond

Vormgeven aan de nieuwe relatie tussen gemeente en het bestuur van het theater.<

Toelichting

--

Kwaliteit

In 2018 is de accounthouderrol in onze gemeentelijke organisatie ingericht. Deze rol is nieuw en behelst de sturing op de afspraken die met het verzelfstandigde theater zijn gemaakt. Er zijn nu afspraken vastgelegd waar het theater op aanspreekbaar is.

Publicatiedatum: 12-09-2019

Inhoud