Meer
Publicatiedatum: 12-09-2019

Inhoud

Invulling geven aan het Wmo beleidsplan

Invulling geven aan het Wmo beleidsplanToelichting

--
Kwaliteit

De inkoop en verstrekking van Wmo maatwerkvoorzieningen is overgedragen aan de GR Drechtsteden. Uitvoering vindt plaats door de Sociale Dient Drechtsteden. Financiering vanuit de gemeenten is gedeeltelijk op basis van solidariteit en gedeeltelijk op afrekenbasis geregeld. De financiering van de Wmo maatwerkvoorzieningen in het kader van Beschermd Wonen en Opvang lopen via de centrumgemeente (Dordrecht) waarbij meevallers en tegenvallers met de deelnemende gemeenten worden verrekend. Incidentele meevallers hebben in 2018 geleid tot extra inkomsten die voor een belangrijk deel ingezet zijn ter versterking van de lokale algemene voorzieningen.