Terug

Klantvriendelijke en snelle afhandeling van de aanvragen/meldingen omgevingsvergunning

Klantvriendelijke en snelle afhandeling van de aanvragen/meldingen omgevingsvergunning<

Toelichting

--

Kwaliteit

Gestreefd wordt naar het zo snel mogelijk vergunnen van aangevraagde omgevingsvergunningen. In 2018 zijn dan ook geen (fatale) termijnen overschreden en zijn binnen de (wettelijke)termijn 151 omgevingsvergunningen voor bouwen verleend. Ook zijn aanvragers zo snel mogelijk, na indiening van de aanvragen, geïnformeerd over de behandelingstermijnen en eventuele ontbrekende gegevens.
Aanvragers worden veelal voorafgaand aan schriftelijke correspondentie telefonisch geïnformeerd. In 2018 is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om voor kleine bouwwerken een zogenaamde 'flitsvergunning' aan te vragen. Deze mogelijkheid is extra uitgelegd op een webpagina van onze gemeentelijke website. De aangevraagde 'flitsvergunningen' zijn binnen de afgesproken 7 werkdagen verleend.

Publicatiedatum: 12-09-2019

Inhoud