Meer
Publicatiedatum: 12-09-2019

Inhoud

Participeren in bovenlokale ambtelijke en bestuurlijke overleggen

Participeren in bovenlokale ambtelijke en bestuurlijke overleggen

Invloed uitoefenen op koppeling wateropgaven lange termijn aan versterking ruimtelijke
kwaliteit. Bijvoorbeeld via het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.Toelichting

--
Kwaliteit

Wij participeren in alle relevante bovenlokale ambtelijke en bestuurlijke overleggen. Zo is ook in 2018 intensief overleg gevoerd met het waterschap.