Terug

Structureel invulling geven van aanpak jeugd(hulp)participatie

Structureel invulling geven van aanpak jeugd(hulp)participatie<

Toelichting

--

Kwaliteit

De ideeën die in 2017 uit jeugdparticipatie zijn voortgekomen, zijn in 2018 uitgevoerd. Verder is in 2018 gewerkt aan het structureel vormgeven van het participatietraject "Jong Papendrecht denkt mee".

Publicatiedatum: 12-09-2019

Inhoud