Terug

Uitvoeren van het integrale veiligheidsplan.

Uitvoeren van het integrale veiligheidsplan.

In het jaarlijkse uitvoeringsplan zijn maatregelen opgenomen.<

Toelichting

--

Kwaliteit

Prioriteiten uit het integrale veiligheidsplan zijn jeugdoverlast, sociale overlast, woninginbraken, geweldsdelicten en georganiseerde criminaliteit. De inzet vanuit de gemeente is ook in 2018 extra gericht op deze prioritaire zaken die de veiligheidsbeleving in Papendrecht moet versterken.
We zijn als een van de eerste van Nederland begonnen met het opleggen gedragsaanwijzing in het kader van sociale overlast.

Bijna alle vormen van criminaliteit en overlast zijn in 2018 afgenomen, behalve de overlast door verwarde personen. Dit is een landelijke trend waarvoor in 2020 wetgeving ontwikkeld wordt, die de burgemeester de bevoegdheid geeft om een gedragsaanwijzing op te leggen.

In 2018 is gestart met het basis zorgoverleg om met partners als politie en Sterk Papendrecht personen met verward gedrag te monitoren en een werkwijze af te spreken om de overlast van hen te beperken.

Publicatiedatum: 12-09-2019

Inhoud