Terug

Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt (1)

Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt (1)

  • Samen met het bedrijfsleven vormgeven van de onderwijsroute en netwerkevent voor VMBO leerlingen.
  • Een programma voor de  scholen uit het voortgezet onderwijs (VO) wordt samen met bedrijven en Jet-Net gecontinueerd.
  • Voortzetting programma Aerospace –Maritime onder de nieuwe naam en verbreding naar andere sectoren Dare2Cross I met name Zorg) .
  • Voor de focus op Betascholen (VO) in Drechtsteden wordt Smart lectures georganiseerd met als thema Innovaties in de Zorg


<

Toelichting

--

Kwaliteit

De Techniekroute, waarvan het thema is zien-horen-doen, is ook in 2018 een groot succes door de deelname van zes basisscholen en tien bedrijven. Ook de Onderwijsroute was voor Papendrecht geslaagd. De volgende bedrijven werden bezocht: Cross Fit, Stichting Gemiva/SVG Groep, Pannenkoekenhuis Frittella, Struijk Optiek, Rivierendriesprong Papendrecht, Scheepswerf Slob, Schenk Transport en Van de Grijp International Gear Suppliers BV. Op 14 november 2018 is de Netwerkbijeenkomst VMBO georganiseerd, waarbij 400 VMBO leerlingen kennis konden maken met bedrijven. Als laatste kan Smart Lectures worden genoemd, waarbij het thema in 2018 "Zorgtechnologie" was. 130 HAVO/VWO scholieren van de 5 focus op bèta scholen gingen aan de slag met techniek en zorg met als doel een innovatie te bedenken.

Publicatiedatum: 12-09-2019

Inhoud