Meer
Publicatiedatum: 12-09-2019

Inhoud

Uitvoering van het schuldhulpbeleid door de SDD

Uitvoering van het schuldhulpbeleid door de SDDToelichting

--
Kwaliteit

Via de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) wordt schuldhulpverlening aangeboden. Daarnaast wordt op lokaal niveau en in samenwerking met de SDD gewerkt aan betere signalering, doorverwijzing, preventie en nazorg. In 2018 heeft de SDD 78 bijstandsgerechtigden actief benaderd voor een gesprek over schuldhulp.