Terug

Vindplaatsgerichte aanpak van overlast

Vindplaatsgerichte aanpak van overlast

Tijdens het  periodiek jongerenoverlastoverleg Papendrecht wordt de aanpak van de betreffende jongerenoverlast tussen de partijen, politie, straatcoach, jongerenwerk en gemeente afgestemd.<

Toelichting

--

Kwaliteit

In samenwerking van de straatcoach met Jeugd en Jongerenwerk, JOOP, wijkmanager en politie worden concrete afspraken bij het vroegsignaleren van criminele activiteiten.
Bij de Jeugdontmoetingsplek Molenveld geldt een alcoholverbod. Bij de Lange Tiendweg is een samenscholingsverbod ingesteld om de overlast daar weg te nemen.

Publicatiedatum: 12-09-2019

Inhoud