Terug

Voorbereiding realisatie Veerpromenade en start bouw

Voorbereiding realisatie Veerpromenade en start bouw

Afronding planvorming, contractering,  vergunningprocedure, voorbereiding realisatie en start bouw.<

Toelichting

--

Kwaliteit

Gedurende het jaar is met ontwikkelaar uitvoerig de haalbaarheid onderzocht van de realisatie Veerpromenade. Hiertoe is in samenspraak tussen partijen een koop- en realisatieovereenkomst opgesteld. Ook zijn met o.a. de bibliotheek nadere afspraken gemaakt over de invulling van de Kennismarkt. De ontwikkelaar heeft echter omstreeks de jaarwisseling aangegeven dit project niet meer te willen uitvoeren. Onderzocht wordt of een andere ontwikkelaar het project alsnog wil en kan uitvoeren.

Publicatiedatum: 12-09-2019

Inhoud