Meer
Publicatiedatum: 12-09-2019

Inhoud

Vragen van inwoners, bedrijven en instellingen via social media routeren naar de juiste afdeling en tijdig beantwoorden

Vragen van inwoners, bedrijven en instellingen via social media routeren naar de juiste afdeling en tijdig beantwoorden

  • In 2017 is het gebruik van WhatsApp geïntroduceerd, waarbij vragen binnen de openingstijden in een uur van antwoord worden voorzien. In 2018 verkorten we dit naar een half uur en trekken dit door naar Facebook en alle mogelijke andere social media.
  • Bij huwelijken en partnerschappen gebruiken we in 2018 Skype, Youtube en social media.
  • We maken in 2018 filmpjes over de producten en diensten en verspreiden deze actief via social media.
  • We zijn in 2018 niet alleen reactief op social media aanwezig, maar ook actief.


Toelichting

--
Kwaliteit
  • Facebook, Twitter en WhatsApp zijn als tool beschikbaar, maar worden reactief gebruikt. In 2018 is een begin gemaakt om dit te veranderen. We zijn voorzichtig proactief gaan informeren over onze producten en diensten op de verschillende online kanalen.
  • We zijn in contact met inwoners om te kijken waar we het in de dienstverlening beter kunnen doen. Dit doen we door in contact te zijn met de individuele inwoner en in zijn algemeenheid door een onderzoek.
  • De afhandeling van dienstverleningsvragen op Facebook, Instagram, WhatsApp en Twitter ligt in handen van het team Dienstverlening. Bestuurlijk gevoelige onderwerpen blijven bij het team Communicatie.
    We onderzoeken hoe we meldingen over de openbare ruimte die binnenkomen op Facebook, Twitter of WhatsApp, eenvoudiger kunnen doorzetten naar de Melddesk (het softwarepakket voor meldingen openbare ruimte).
  • In 2018 hebben we geoefend met het gebruiken van YouTube, Skype en andere social media bij huwelijken en partnerschappen. Dit is nog niet aangeboden.