Terug

We pakken fouten in de BRP structureel en direct aan

We pakken fouten in de BRP structureel en direct aan

Jaarlijks meet het ministerie van BZK de kwaliteit van de BRP. In 2018 scoren we 100%.<

Toelichting

--

Kwaliteit

Ter voorkoming van identiteitsfraude wordt steeds meer geïnvesteerd in middelen om frauduleuze documenten op te sporen en in middelen die een vergelijking kunnen maken tussen een document en een persoon. Dit gebeurt door middel van technische gezichtsherkenning.

We zetten in alle fasen van onze processen in op het borgen van een excellente kwaliteit van data. Dit begint al bij de aanvraag en eindigt bij een gedegen controle. Daarnaast zetten we in op het verder verbeteren van de kwaliteit van de data door gebruik te maken van steeds meer uitgebreide selecties. Hoewel we streven naar perfectie, is dit nagenoeg onbereikbaar omdat fouten in data ook meekomen met de gegevens van mensen die naar deze gemeente verhuizen. Toch scoorden we met 99,97% nagenoeg perfect bij het ministerie van BZK. Slechts in 12 persoonslijsten van de ongeveer 37.700 werden nog fouten gevonden. Omdat nog niet alle fouten kunnen worden gevonden met deze meting door het ministerie van BZK blijft inzet met eigen selecties noodzakelijk.

Kwaliteit leveren blijft topprioriteit. Kwaliteit zit niet alleen in goede data, maar ook in goed opgeleide medewerkers, de bij ons belangrijke "warme" wijze van dienstverlening (iedereen is welkom). In 2018 leidt onze goede kwaliteit dienstverlening tot slechts 4 klachten en geen bezwaren op ruwweg 50.000 klantcontacten binnen onze dienstverlening (balie, telefonie, social media).

Publicatiedatum: 12-09-2019

Inhoud