Meer
Publicatiedatum: 12-09-2019

Inhoud

We vergroten de flexibele inzetbaarheid door taken en werkzaamheden nog breder te delen binnen het team Dienstverlening, zodat de continuïteit van de dienstverlening blijft geborgd

We vergroten de flexibele inzetbaarheid door taken en werkzaamheden nog breder te delen binnen het team Dienstverlening, zodat de continuïteit van de dienstverlening blijft geborgd

Zaken worden steeds complexer en vragen meer maatwerk naarmate aanvragen digitaliseren. De medewerkers worden geschoold om deze veranderende vraag aan te kunnen.Toelichting

--
Kwaliteit

De huidige openingstijden zijn toereikend gebleken om alle inwoners van dienst te kunnen zijn. We stemmen het aantal baliemedewerkers af op de vraag. De openingstijden voor de specialistische producten en diensten zijn niet gewijzigd. Het is mogelijk digitaal afspraken te maken voor een moment binnen de openingstijden en proactief informatie gestuurd welke gegevens of documenten moeten worden meegenomen. 

Door de afname van klantcontacten aan de balies ontstaat verdere ruimte om vol in te zetten op maatwerk en op verdere verbetering en borging van de kwaliteit van data en dienstverlening. Tegelijkertijd zorgen we voor het organiseren van inzet op de toenemende administratieve verantwoording binnen de P&C-cyclus, ENSIA en AVG.